https://ioio.su/

Xiaoxian HUANG

China | Xiaoxian HUANG
China flag

China

Female

No title

14 photos

No tasks

Selected profile photos
IOIO-2018, Task №1

IOIO-2018
Task №1
(WhatsApp Logo)

View more
IOIO-2018, Task №1

IOIO-2018
Task №1
(WhatsApp Logo)

View more
IOIO-2018, Task №3

IOIO-2018
Task №3
(Open Shuriken Stars)

View more
IOIO-2018, Task №6

IOIO-2018
Task №6
(Flat Scorpion)

View more
IOIO-2018, Task №7

IOIO-2018
Task №7
(Lion op.56)

View more
IOIO-2018, Task №8

IOIO-2018
Task №8
(Sky Scraper Kusudama)

View more
IOIO-2018, Task №10

IOIO-2018
Task №10
(Graphene)
3rd place

View more
IOIO-2018, Task №10

IOIO-2018
Task №10
(Graphene)
3rd place

View more
IOIO-2018, Task №10

IOIO-2018
Task №10
(Graphene)
3rd place

View more
IOIO-2018, Task №11

IOIO-2018
Task №11
(Needles)
2nd Place

View more
IOIO-2018, Task №11

IOIO-2018
Task №11
(Needles)
2nd Place

View more
IOIO-2018, Task №11

IOIO-2018
Task №11
(Needles)
2nd Place

View more
IOIO-2018, Task №13

IOIO-2018
Task №13
(Fanfold)

View more
IOIO-2018, Task №14

IOIO-2018
Task №14
(Forest)

View more