https://ioio.su/

Jakub Tarkowski

Poland | Jakub Tarkowski
Poland flag

Poland

Male

No title

11 photos

No tasks

Selected profile photos
IOIO-2015, Task №1

IOIO-2015
Task №1
(Heart with butterfly)

View more
IOIO-2015, Task №2

IOIO-2015
Task №2
(Rooster)

View more
IOIO-2015, Task №4

IOIO-2015
Task №4
(In the frame)

View more
IOIO-2015, Task №5

IOIO-2015
Task №5
(Gorilla)

View more
IOIO-2015, Task №7

IOIO-2015
Task №7
(Spider)

View more
IOIO-2015, Task №7

IOIO-2015
Task №7
(Spider)

View more
IOIO-2015, Task №8

IOIO-2015
Task №8
(Windmills)

View more
IOIO-2015, Task №9

IOIO-2015
Task №9
(Sea knot)

View more
IOIO-2015, Task №10

IOIO-2015
Task №10
(Turtle)

View more
IOIO-2015, Task №10

IOIO-2015
Task №10
(Turtle)

View more
IOIO-2015, Task №12

IOIO-2015
Task №12
(Space Sweet Space)

View more