https://ioio.su/

Gao Shan

China | Gao Shan
China flag

China

Male

No title

37 photos

No tasks

Selected profile photos
IOIO-2018, Task №1

IOIO-2018
Task №1
(WhatsApp Logo)

View more
IOIO-2018, Task №2

IOIO-2018
Task №2
(Jumping Spider)

View more
IOIO-2018, Task №3

IOIO-2018
Task №3
(Open Shuriken Stars)

View more
IOIO-2018, Task №4

IOIO-2018
Task №4
(Cuttlefish)

View more
IOIO-2018, Task №8

IOIO-2018
Task №8
(Sky Scraper Kusudama)

View more
IOIO-2018, Task №9

IOIO-2018
Task №9
(White Deer With Red Scarf)

View more
IOIO-2018, Task №13

IOIO-2018
Task №13
(Fanfold)

View more
IOIO-2018, Task №14

IOIO-2018
Task №14
(Forest)

View more
IOIO-2016, Task №1

IOIO-2016
Task №1
(Heart With A Swan)

View more
IOIO-2016, Task №2

IOIO-2016
Task №2
(Squirrel)

View more
IOIO-2016, Task №5

IOIO-2016
Task №5
(Rest In Peas)

View more
IOIO-2016, Task №6

IOIO-2016
Task №6
(Shoes op.84)

View more
IOIO-2016, Task №10

IOIO-2016
Task №10
(Lily Beetle)

View more
IOIO-2016, Task №11

IOIO-2016
Task №11
(Twisted Bird Base)

View more
IOIO-2016, Task №12

IOIO-2016
Task №12
(Rosa Odorata)

View more
IOIO-2016, Task №15

IOIO-2016
Task №15
(Video Games)

View more
IOIO-2016, Task №15

IOIO-2016
Task №15
(Video Games)

View more
IOIO-2011, Task №1

IOIO-2011
Task №1
(Japanese Flag)

View more
IOIO-2011, Task №1

IOIO-2011
Task №1
(Japanese Flag)

View more
IOIO-2011, Task №2

IOIO-2011
Task №2
(Heart with butterfly)

View more
IOIO-2011, Task №2

IOIO-2011
Task №2
(Heart with butterfly)

View more
IOIO-2011, Task №3

IOIO-2011
Task №3
(Crab)

View more
IOIO-2011, Task №3

IOIO-2011
Task №3
(Crab)

View more
IOIO-2011, Task №4

IOIO-2011
Task №4
(Green Rose Chafer)

View more
IOIO-2011, Task №4

IOIO-2011
Task №4
(Green Rose Chafer)

View more
IOIO-2011, Task №5

IOIO-2011
Task №5
(Pelican)

View more
IOIO-2011, Task №7

IOIO-2011
Task №7
(Collie)

View more
IOIO-2011, Task №7

IOIO-2011
Task №7
(Collie)

View more
IOIO-2011, Task №8

IOIO-2011
Task №8
(Lotus Crown)

View more
IOIO-2011, Task №8

IOIO-2011
Task №8
(Lotus Crown)

View more
IOIO-2011, Task №9

IOIO-2011
Task №9
(Hat)

View more
IOIO-2011, Task №10

IOIO-2011
Task №10
(La Corona)
3rd place

View more
IOIO-2011, Task №10

IOIO-2011
Task №10
(La Corona)
3rd place

View more
IOIO-2011, Task №11

IOIO-2011
Task №11
(Triangle Tess Pattern)

View more
IOIO-2011, Task №11

IOIO-2011
Task №11
(Triangle Tess Pattern)

View more
IOIO-2011, Task №12

IOIO-2011
Task №12
(Variation on theme of Eric Joisel)
2nd Place

View more
IOIO-2011, Task №13

IOIO-2011
Task №13
(Hedgehog)

View more