https://ioio.su/

Fazia Rota

Italy | Fazia Rota
Italy flag

Italy

Female

No title

19 photos

No tasks

Selected profile photos
IOIO-2017, Task №7

IOIO-2017
Task №7
(Housemaid)

View more
IOIO-2017, Task №11

IOIO-2017
Task №11
(Ariadne's Crown)

View more
IOIO-2017, Task №14

IOIO-2017
Task №14
(Fragile Hearts)

View more
IOIO-2017, Task №15

IOIO-2017
Task №15
(Summer Sunshine)

View more
IOIO-2017, Task №15

IOIO-2017
Task №15
(Summer Sunshine)

View more
IOIO-2017, Task №17

IOIO-2017
Task №17
(Cartoons)

View more
IOIO-2016, Task №2

IOIO-2016
Task №2
(Squirrel)

View more
IOIO-2016, Task №5

IOIO-2016
Task №5
(Rest In Peas)

View more
IOIO-2016, Task №6

IOIO-2016
Task №6
(Shoes op.84)

View more
IOIO-2016, Task №9

IOIO-2016
Task №9
(Elephant)

View more
IOIO-2016, Task №15

IOIO-2016
Task №15
(Video Games)

View more
IOIO-2015, Task №2

IOIO-2015
Task №2
(Rooster)

View more
IOIO-2015, Task №3

IOIO-2015
Task №3
(Feast of the king)

View more
IOIO-2015, Task №4

IOIO-2015
Task №4
(In the frame)

View more
IOIO-2015, Task №5

IOIO-2015
Task №5
(Gorilla)

View more
IOIO-2015, Task №6

IOIO-2015
Task №6
(Miranda star sonobe)

View more
IOIO-2015, Task №8

IOIO-2015
Task №8
(Windmills)

View more
IOIO-2015, Task №9

IOIO-2015
Task №9
(Sea knot)

View more
IOIO-2015, Task №11

IOIO-2015
Task №11
(Marguerite)

View more